Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasına hoşgeldiniz.

2014 Yılı yazında kurulan merkezimiz, Türkiye'de bir tarih bölümünde kurulan ilk kent araştırmaları merkezidir.

Kentlerin hızla değiştiği günümüzde kentin anlamlı bir yer olarak oluşturduğu birikim, kentin paylaştıkça artan kültür hazinesidir.

Hikayelerini bildiğimiz kent bizim için daha anlamlı bir yer haline gelir.

Kent ile ilgili ne gibi projelerin yapıldığı değil, kente nasıl bir proje yapıldığı, yapılanın kentin anlamlar bağlamında nasıl konumlanıp yeni anlamlar üretme potansiyeli taşıdığı önemlidir.

Bir kent projesi ancak bu anlamda yere banılmış ise kentin ilişkiler dünyasını zenginleştirebilir, kültür hazinesine ve fiziki coğrafyasına katkı yapar.

Merkezimiz kendi yaptığı, katkı yaptığı ve paydaşı olduğu projelerde yerin anlamlılığını arttırma prensibini güder.

Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara