Danışma Kurulu

Prof. Dr. İlhan Tekeli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Murat Güvenç, Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi Başkanı

Tasarımcı Mimar Faruk Malhan, İstanbul Tasarım Vakfı Kurucu Başkanı

Yavuz Eren (Yüksek Yazılım Mühendisi, JeoIT)

Işık Kocaman (Kıdemli Proje Danışmanı)

Can Kubin, Kent Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı

Boğaçhan Dündaralp, Mimar

Prof. Dr. Banu Ergöçmen (Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etüdleri Enstitüsü)

Prof. Dr. Ramazan Acun (Hacettepe Üniversitesi, Tarihi Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Serpil Bağcı (Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü)

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Güven Arif Sargın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Çiğdem Varol (Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Doç.Dr. Bilge Armatlı (Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Yard. Doç. Cenk Saraçoğlu (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Doç Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, Bölüm Başkanı)

Yard. Doç. Ali Ekber Doğan (Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

 

Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara