Merkezin Amacı

Merkezimiz disiplinler arası yaklaşım ile sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir kent yaşamı için gerekli kapasiteleri ve erişilebilirliği arttıran projelere imza atmaktır. Merkezimiz bu çerçevede fiziki kaynakları çevreye saygıyla kullanan, farklılıkları zenginliğe katık eden aktif bireyler ile bilim dünyası ve kentli arasında köprüler kurarak çalışmalarını sürdürmektedir.


 

 

Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara