Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Özlem Sert (Tarih Bölümü) (Kurucu Başkan)

 

Doç. Dr. İlknur Yüksel (Nüfus Etüdleri Enstitüsü) (Başkan Yardımcısı)

 

Doç. Dr. Reyhan Atasü-Topcuoğlu (Sosyal Hizmet Bölümü) (Merkez Müdürü Başkan Yardımcısı)

 

Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu (İktisat Bölümü)

 

Prof. Dr. Ali Çağlar (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

 

Yrd.Doç.Dr. Özge Karadağ Çaman ( Halk Sağlığı Bölümü)

Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara